Hydratec: Hoger resultaat in 2014, mede dankzij incidentele bate.