Benoeming Dhr. Vaandrager tot Raad van Commissarissen