Benoeming Dhr. Kienhuis tot Raad van Commissarissen